Honlapunkat 2000 óta tartjuk fenn. Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Honlapunkkal határozottan a magyar nemzeti érdekeket óhajtjuk szolgálni. A nemzeti érdekeink felülmúlnak minden egyéb érdeket: politikai, egyházi, vallási, ideológiai, üzleti, kisebbségi, vagy akármilyen egyéb csoport érdeket. Egyesek manapság ezt jobboldali, vagy radikális nemzeti irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. Elutasítjuk a magyarságot megosztó hamis jobboldali és baloldali ideológiák és politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túl haladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Az ún. fősodratú tömegtájékoztatás és a hivatalos szócsövek alkalmatlanok ahhoz, hogy megértsük azt ami valóban történik velünk és körülöttünk, ahhoz a magyarság és az emberiség sorsát meghatározó tényezők, ok-okazati összefüggések, folyamatok, és kulcskérdések szakszerű, összetett, széles látókörű, hosszútávú, mélyrehatoló, és tárgyilagos elemzésére van szükség. Honlapunkkal az ilyen kutatási irányzatokat kivánjuk támogatni és megismertetni.

Az alábbiakban bővebben részletezzük a fentebb említett kérdéseket.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek és műveltségeik
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek, műveltségek
Örökléstani kutatások
Örökléstani kutatások
Őstörténetünk
Őstörténetünk
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva.
Legutóbbi felújítás: 2021.08.01

Vissza a nyitó oldalra