Honlapunkat 2000 óta tartjuk fenn. Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Honlapunkkal határozottan a magyar nemzeti érdekeket óhajtjuk szolgálni. A nemzeti érdekeink felülmúlnak minden egyéb érdeket: politikai, egyházi, vallási, ideológiai, üzleti, kisebbségi, vagy akármilyen egyéb csoport érdeket. Egyesek manapság ezt jobboldali, vagy radikális nemzeti irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. Elutasítjuk a magyarságot megosztó hamis jobboldali és baloldali ideológiák és politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túl haladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Az ún. fősodratú tömegtájékoztatás és a hivatalos szócsövek alkalmatlanok ahhoz, hogy megértsük azt ami valóban történik velünk és körülöttünk, ahhoz a magyarság és az emberiség sorsát meghatározó tényezők, ok-okazati összefüggések, folyamatok, és kulcskérdések szakszerű, összetett, széles látókörű, hosszútávú, mélyrehatoló, és tárgyilagos elemzésére van szükség. Honlapunkkal az ilyen kutatási irányzatokat kívánjuk támogatni és megismertetni.

Az egész világ az emberiséggel együtt egyre súlyosabban beteg. A jelek: a természet szennyezése és pusztítása, a természeti források kimerülése, az éghajlat szélsőséges változásai és a felmelegedés, a járványok, a háborúk, a politikai és gazdasági válságok, a társadalmi feszültségek, a föld bizonyos részein történő népességrobbanás, a menekültáradatok, a tömegvándorlás, az emberiség egyre nagyobb részének anyagi, testi, és szellemi nyomorba kényszerítése, az ellentétes politikai és vallási ideológiák rabságában, az államokat rothasztó korrupció, a népeket sújtó bűnözés és erőszak, és a világ két egymással szembenálló hatalmi csoportosulásra osztása: a nyugati és a nyugatellenes tömb. Mindezekért bizonyos érdekcsoportok felelősök (igen, itt a háttérhatalomról van szó), és legfőbb eszközeik a globál-kapitalista gyarmati birodalmi rendszer és a liberális ideológiai diktatúra.

A magyarság állapota is egyre aggasztóbb. Egy viharos évezred által megtépázott nemzet, ahelyett hogy rendbeszedné magát, csak még inkább mélyebbre süllyed. A tünetek: nem történt igazi nemzeti rendszerváltás 1990-ben, nem állították vissza a történelmi alkotmány jogfolytonosságát, nem volt elszámoltatás és felelősségrevonás, korrupt hazaáruló kormányok bitorolják az államhatalmat, az ország teljes kiárusítása, kizsákmányolása, és idegen gyarmatosítása folyik, az egészségügyi szolgáltatás és a közbiztonság csak romlik, a magyarság megmaradását fenyegeti a gyorsuló magyar népességfogyás, százezrek külföldre vándorlása a megélhetésért, az ezressével behozott idegen munkások és beengedett migránsok, és a magyargyűlölő, munkakerülő, "megélhetési bűnözésből" élősködő, és a magyar adófizetők pénzéből eltartott "rejtett erőforrások" népességrobbanása. Az igazságszolgáltatás nem az igazságot szolgálja, főleg nem a tisztességes magyar többségét, hanem csak bizonyos más csoportok érdekeit. A tömegtájékoztatás és az közoktatás is csak a fennálló rendszert és az azt kiszolgáló érdekcsoportokat szolgálja, és nem a magyar nemzeti érdekeket. Minden szinten és területen folyik a háború a magyar nemzet ellen: a politikában, gazdaságban, társadalomban, műveltségben, és szellemileg, országon belül és kivül. Valóban idegen gyarmatosítás és magyartalanítás folyik a Kárpát-medencében. Na vajon kik felelősök mindezekért? Azok az érdekcsoportok akiknek kezében van a pénz és a hatalom, és azok akik ezeket az érdekcsoportokat kiszolgálják: a hatalombitorló és hazaáruló álnemzeti, valamint balodali és liberális pártok.

A magyarság megmaradása érdekében mindenek előtt a belső ellenségeket kell legyőzni, és itt elsősorban az ún. baloldali és liberális politikai pártokról és a velük eggyüttműködő szervezetekről van szó. Ezek a magyarellenes és magyargyűlölő pártok és szervezetek a demokráciára és a egyéni szabadságjogokra hivatkozva bemocskolják és lejáratják a magyar nemzeti értékeket és a nemzeti oldalt, szellemi és ideológiai háborút folytatnak a magyar nemzet ellen, tömegfélretájékoztatással, a nemzeti öntudat sorvasztásával, a nemzeti ellenállás hőseinek (Rongyos Gárda, Becsület Napja) emlékére szervezett rendezvények betiltásával, és a hagyományos erkölcsi értékrend rombolásával.

A jelenlegi magyarországi államrendszer teljesen létjogosulatlan, nincs helyreállítva az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a Történelmi Magyar Alkotmánnyal, és ennek a törvénytelen és jogsértő állapotnak felszámolására az egyedül érvényes és hatályon kívül nem helyezhető Történelmi Magyar Alkotmány jogos ellenállási záradéka ad teljes felhatalmazást a magyar nemzetnek. Valami nagyon bűzlik Hunniában. Ahogy a közmondás megállapítja: fejétől bűzlik a hal. Tehát le kell vágni.

Egy igazi gyökeres (radikális) nemzeti rendszerváltásra van szükség Magyarországon, minden területen: az államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a rendvédelemben, a honvédelemben, a külpolitikában, a gazdaságban, az egészségügyi ellátásban, a magyar népesedés támogatásában, az oktatásban, a tömegtájékoztatásban, a művészetekben, a vallás- és egyházügyekben, és az idegen bevándorlás, nemzetiségek és egyéb kisebbségek kezelésében. A jelenlegi létjogosulatlan hatalmi rendszer (a háttérhatalom, a hazaáruló és hatalombitorló álnemzeti, baloldali, és liberális politikai pártok, az oligarchák, és a magyarellenes szervezetek és érdekcsoportok) mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a nemzeti oldal hatalomra kerülését és a nemzeti rendszerváltást, és így egyre kevesebb esélye annak, hogy ezek békésen és rendezett körülmények között megtörténjenek. A Budaházy és társai ellen koholt politikai per és igazságtalan itéletek kirívó példájai annak, hogyan akarja a rendszer hatalmi visszaéléssel elfojtani a nemzeti ellenállást. A Budaházy ügy és a 2006 szeptemberi és októberi tüntetésekkel kapcsolatos események egyértelmű bizonyítékai annak, hogy milyen jogtipró magyarellenes rendszer uralkodik ma Magyarországon: nem a 2006-os karhatalmi ámokfutásért felelős szemkilövető apró diktátort és elvtársait vonták felelősségre, hanem a jogosan tüntető hazafiakat zaklatták és börtönözték be hamis vádak ürügyével. A nemzeti oldalnak tehát minden erejével folytatnia kell küzdelmét a jelenlegi jogtalan és nemzetellenes rendszer ellen, az igazi nemzeti rendszerváltásért. A magyar nemzetnek nem csak joga, de kötelessége a törvényes történelmi alkotmányos rendet helyreállítani. Ha a jelenlegi rendszer megakadályozza a nemzeti oldalt ebben a jogos törekvésében, akkor minden következményért a jelenlegi rendszert terheli a teljes felelősség. Ezért a jelenlegi jogtalan rendszer fenntartói, kiszolgálói, és haszonélvezői nem fogják elkerülni a felelősségre vonást.

Az alábbiakban bővebben részletezzük a fentebb említett kérdéseket.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Örökléstani kutatások
Örökléstani kutatások
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek és műveltségeik
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozónyelvű népek, műveltségek
Őstörténetünk
Őstörténetünk
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva.
Legutóbbi felújítás: 2022.08.02

Vissza a nyitó oldalra