A MAGYAR TÖRTÉNELEM VEZÉRFONALA: KÜZDELMÜNK NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNKÉRT ÉS EGYSÉGÜNKÉRT

Köztudomású, hogy a hivatalosnak nevezett történelmünket ellenségeink írták. Az idegen megszállók, uralkodók, és hazaáruló kiszolgálói hatalmuk igazolásáért és megtartásáért történelmünk hamisításához folyamodtak, mivel nem állt érdekükben, hogy megengedjék a valóságos történelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem türhettek meg egy erős és egységes nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történelmi tudatával rendelkező magyar nemzetet. Az idegen megszálló hatalmak által ránk erőszakolt rendszerek fenntartása és a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék. Ezt tették a Habsburgok 1849 után, ezt folytatták 1945 után az ún. "kommunista" rendszer alatt, és még ma is ez folyik a jelenlegi "liberális demokráciának" nevezett kommunista-utód rendszer alatt.

Ezért kell elutasítani a hivatalosnak nevezett hamis történelmünket, és feltárni igazi történelmünket:

Őstörténet
A genetikai (örökléstani) kutatások bebizonyították, hogy több tízezer éve élnek magyar népcsoportok a Kárpát-medencében. Az ősmagyarok Európa ősnépét alkotják, és leszármazottaik között vannak a szkítáknak nevezett népek, és részben az urálinak és altájinak nevezett népcsoportok (és nem fordítva). Az ősmagyarok szintén rokonságban álltak más ragozó nyelvű ókori népekkel, mint pl. a szumérnak nevezett néppel.

A 896-os honvisszaszerzés
A kárpát-medencei magyarság az évezredek folyamán betelepült rokonnépekből alakult ki: ősmagyarok, szkíták, hunok, avarok, magyarok, bessenyők, kunok. Ezért helytelen első magyar "honfoglalásnak" nevezni a 896-os honvisszaszerzést és államalapítást. A 907-es pozsonyi győzelemnek és a 10. sz.-i hadjáratoknak köszönhetően (mert ezek nem "kalandozások" voltak), a középkori Magyar Királyság még 500 éven át meg tudta tartani helyét, mint európai nagyhatalom.

A 997-es államcsíny
Az ezredik év körül, a nyugati keresztény hittérítés leple alatt, idegen magyarellenes államcsínyt és rendszerváltást hajtottak végre a jogtalanul és idegen fegyveres erőkkel hatalomra juttatott Vajkkal ("István király"), és e rendszerváltással járó idegen befolyás megtette több évszázados aknamunkáját, aminek eredményeként bekövetkezett a középkori Magyar Királyság összeomlása.

A történelmi Magyarország bukása
Az 1526-os mohácsi csatavesztés után Magyarország elvesztette függetlenségét és egységét. Azóta közel 500 éves idegen uralom, az ország szétdarabolása és pusztítasa, a nemzet megosztottsága és a nemzeti felkelések leverése, elnyomás és kizsákmányolás, idegen gyarmatosítás és magyarirtás folyik, amit csak a túl rövid Horthy korszak szakított meg ideiglenesen.

Az 1990-es "rendszerváltás"
1990-ben nem történt rendszerváltás, azt elsikkasztották az előző ("kommunista") rendszer emberei. Ebből kifolyólag az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a mai napig nincs helyreállítva, tehát a ma fennálló rendszer is jogtalan, az azóta mind csalással hatalomra került pártokkal és az általuk alakított kormányokkal együtt. E hatalombitorló és hazaáruló pártok és kormányok közreműködésével ma is tovább folyik Magyarország idegen gyarmatosítása, kiárusítása, és kizsákmányolása. Ahhoz, hogy igazi rendszerváltás legyen, egy igazi nemzeti kormánynak kell leváltani a jelenlegi uralkodó réteget, teljesen szakítani kell az 1945 utáni, és a mai napig fennálló, ránk kényszerített rendszerrel, azt jogtalannak nyilvánítani, fenntartóit felelősségre vonni, és visszaállítani a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Őstörténetünk
Őstörténetünk
Finnugorizmus
Finnugorizmus
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Hun-avar-magyar azonosság és folytonosság
Hun-avar-magyar
A honfoglalás és a kalandozások
"Honfoglalás" és "kalandozások"
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem




Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva

Vissza a nyitó oldalra