A MAGYAR TÖRTÉNELEM VEZÉRFONALA: KÜZDELMÜNK NEMZETI FÜGGETLENSÉGÜNKÉRT ÉS EGYSÉGÜNKÉRT

Köztudomású, hogy a hivatalosnak nevezett történelmünket ellenségeink írták. Az idegen megszállók, uralkodók, és hazaáruló kiszolgálói hatalmuk igazolásáért és megtartásáért történelmünk hamisításához folyamodtak, mivel nem állt érdekükben, hogy megengedjék a valóságos történelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem türhettek meg egy erős és egységes nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történelmi tudatával rendelkező magyar nemzetet. Az idegen megszálló hatalmak által ránk erőszakolt rendszerek fenntartása és a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék. Ezt tették a Habsburgok 1849 után, ezt folytatták 1945 után az ún. "kommunista" rendszer alatt, és még ma is ez folyik a jelenlegi "liberális demokráciának" nevezett kommunista-utód rendszer alatt.

Ezért el kell utasítani a hivatalosnak nevezett hamis történelmünket, és feltárni igazi történelmünket. Igazi történelmünk lényege, dióhélyban összefoglalva:

Őstörténet
Több tízezer éve élnek magyar népcsoportok a Kárpát-medencében. Az ősmagyarok Európa ősnépét alkotják, és leszármazottaik között vannak a szkítáknak nevezett népek, és részben az urálinak és altájinak nevezett népcsoportok (és nem fordítva). Az ősmagyarok szintén rokonságban álltak más ragozó nyelvű ókori népekkel, mint pl. a szumérnak nevezett néppel.

A kárpát-medencei magyarság az évezredek folyamán betelepült rokonnépekből alakult ki: ősmagyarok, szkíták, hunok, avarok, magyarok, bessenyők, kunok. Ezért helytelen első magyar "honfoglalásnak" nevezni a 896-os honvisszaszerzést és államalapítást.

A 997-es államcsíny és a történelmi Magyarország bukása
Az ezredik év körül, a nyugati keresztény hittérítés leple alatt, idegen magyarellenes államcsínyt és rendszerváltást hajtottak végre a jogtalanul és idegen fegyveres erőkkel hatalomra juttatott Vajkkal ("István király").

A 907-es pozsonyi győzelemnek és a 10. sz.-i hadjáratoknak köszönhetően (mert ezek nem "kalandozások" voltak), a középkori magyar királyság még 500 éven át meg tudta tartani helyét, mint európai nagyhatalom, de az ezredik év körül végrehajtott rendszerváltás és a velejáró idegen befolyás megtette az aknamunkáját, és ennek eredményeként bekövetkezett az 1526-os mohácsi csatavesztés, ami után Magyarország elvesztette függetlenségét és egységét. Azóta közel 500 éves idegen uralom, az ország szétdarabolása és pusztítasa, a nemzet megosztottsága és a nemzeti felkelések leverése, elnyomás és kizsákmányolás, idegen gyarmatosítás és magyarirtás folyik, amit csak a túl rövid Horthy korszak szakított meg ideiglenesen.

Az 1990-es "rendszerváltás"
1990-ben nem történt rendszerváltás, azt elsikkasztották az előző ("kommunista") rendszer emberei. Ebből kifolyólag az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a mai napig nincs helyreállítva, tehát a ma fennálló rendszer is jogtalan, az azóta mind csalással hatalomra került pártokkal és az általuk alakított kormányokkal együtt. E hatalombitorló és hazaáruló pártok és kormányok közreműködésével ma is tovább folyik Magyarország idegen gyarmatosítása. Ahhoz, hogy igazi rendszerváltás legyen, le kell váltani az uralkodó réteget, teljesen szakítani kell az 1945 utáni, és a mai napig fennálló, ránk kényszerített rendszerrel, azt jogtalannak nyilvánítani, fenntartóit felelősségre vonni, és visszaállítani a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát.


TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek
Őstörténetünk
Őstörténetünk
Finnugorizmus
Finnugorizmus
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása
Hun-avar-magyar azonosság és folytonosság
Hun-avar-magyar
A honfoglalás és a kalandozások
"Honfoglalás" és "kalandozások"
Ősvallásunk
Ősvallásunk
Karácsony szavunk eredetéről és jelentéséről
Karácsony szavunk
Ősmondáink
Ősmondáink
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról
Tájegységeink
Tájegységeink
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem
Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva

Vissza a nyitó oldalra