IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK


Nemzetközi jog
Az ún. Trianoni "békeszerződés" egyáltalán nem volt sem békeszerződés, sem jogos, hanem a háborúnak más módszerekkel való folytatása, amelynek célja a magyer nemzet és állam megsemmísitése volt. A magyar nemzet önrendelkezési és történelmi jogát, a Magyar Állam felségjogát ("szuverenitását") és területi épségét ("integritását") valamint a nemzetközi jogot sértő 1920-as trianoni és 1947-es párizsi országcsonkítások érvénytelenítését kell követelni a nemzetközi jognak megfelelő módszerekkel. Senkinek nincs joga a magyarságot lemondatni vagy a magyarság nevében lemondani a történelmi magyar területekről.

A háborúért való felelősség
Vissza kell utasítani minden Magyarország ellen emelt háborúért való felelősséget és bűnösséget: Háborúsbűnösség

A "nemzetiségi kérdés"
Vissza kell utasítani minden Magyarország ellen emelt, az idegen népcsoportok és kisebbségek elnyomásával kapcsolatos hamis vádat: A "nemzetiségi kérdés"

A magyarellenes bűnök
Fel kell tárni és nyilvánosságra hozni minden magyarellenes bűnt amit az idegen betolakodott népek és megszállók elkövettek.

Nemzeti gyásznap
Június 4-ét nemzeti gyásznapnak kell nyílvánitani, és semmilyen más "ünnepséget" nem lehet aznap rendezni.

Emlékművek helyreállítása
Az 1914-1945-ös háborúshősi és a trianoni emlékműveket helyre kell állítani és újakat létrehozni országszerte.

Oktatási rendszer
Főtárggyá kell tenni Trianont a közoktatásban. Évente kell utaztatni a magyar tanulókat az elszakított területeinkre és az ottani magyar tanulókat a csonkaországba. Minden tanteremben ott kell, hogy legyen a történelmi Magyarország térképe, és a hiszekeggyel kell elkezdeni minden napot.

Tömegtájékoztatás
A tömegtájékoztatásban is előtérbe kell helyezni Magyarország és az elszakított területeinken élő magyarok sérelmeit. Törvényileg kötelezővé kell tenni, hogy a csonka Magyarország térképét csak a történelmi Magyarország térképén belül lehessen megjelentetni.

A fegyveres nemzeti ellenállás és a területi visszacsatolások kellő méltatása
Kiemelten kell megemlékezni és dícsérni minden, az 1914-1945-ös háború alatti országcsonkítás elleni magyar fegyveres ellenállást és területi visszacsatolást.

Kártérítés
Számon kell tartani minden, az 1914-1945-ös háború alatt Magyarországot és a magyar nemzetet ért kárt és veszteséget, és kamatos kártérítés követelni a felelősöktől.

© HUNMAGYAR.ORG

ORSZÁGUNK MEGCSONKÍTÓI ELLEN HARCOLÓ DICSŐSÉGES MAGYAR HONVÉDŐ HŐSEINK - 1914-1945


AZ ELSZAKÍTOTT TERÜLETEINKEN IDEGEN ELNYOMÁS ELLEN KITARTÓ MAGYAR TESTVÉREINKMINDENT VISSZA!