IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK: ÖNVÉDELMI KÜZDELMÜNK ORSZÁGUNK TERÜLETI ÉPSÉGÉÉRT
A trianoni országcsonkítás ellen fellépő politikai irányzat, társadalmi mozgalmak, és fegyveres ellenállás példaértéke még ma is érvényes. Ezért fontos, hogy méltóan emlékezzünk az 1914 és 1945 közötti magyar honvédelmi teljesítményekre és hazafias fegyveres ellenállási hőstettekre, a balkáni, oláh, olasz, és orosz hadszintéreken harcoló magyar katonákra, a Rongyos Gárdára, a balassagyarmatiakra, a kercaszomoriakra, és a Székely Hadosztály hősi ellenállására, a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, és délvidéki magyarlakta területek felszabadítására, és a bolsevizmus elleni harc hőseire és áldozataira.

Nemzetközi jog
Az ún. Trianoni "békeszerződés" egyáltalán nem volt sem békeszerződés, sem jogos, hanem a háborúnak más módszerekkel való folytatása, amelynek célja a magyer nemzet és állam megsemmísitése volt. A magyar nemzet önrendelkezési és történelmi jogát, a Magyar Állam felségjogát ("szuverenitását") és területi épségét ("integritását") valamint a nemzetközi jogot sértő 1920-as trianoni és 1947-es párizsi országcsonkítások érvénytelenítését kell követelni a nemzetközi jognak megfelelő módszerekkel. Senkinek nincs joga a magyarságot lemondatni vagy a magyarság nevében lemondani a történelmi magyar területekről.

A háborúért való felelősség
Vissza kell utasítani minden Magyarország ellen emelt háborúért való felelősséget és bűnösséget: Háborúsbűnösség

A "nemzetiségi kérdés"
Vissza kell utasítani minden Magyarország ellen emelt, az idegen népcsoportok és kisebbségek elnyomásával kapcsolatos hamis vádat: A "nemzetiségi kérdés"

A magyarellenes bűnök
Fel kell tárni és nyilvánosságra hozni minden magyarellenes bűnt amit az idegen betolakodott népek és megszállók elkövettek.

Nemzeti gyásznap
Június 4-ét nemzeti gyásznapnak kell nyílvánitani, és semmilyen más "ünnepséget" nem lehet aznap rendezni.

Emlékművek helyreállítása
Az 1914-1945-ös háborúshősi és a trianoni emlékműveket helyre kell állítani és újakat létrehozni országszerte.

Oktatási rendszer
Főtárggyá kell tenni Trianont a közoktatásban. Évente kell utaztatni a magyar tanulókat az elszakított területeinkre és az ottani magyar tanulókat a csonkaországba. Minden tanteremben ott kell, hogy legyen a történelmi Magyarország térképe, és a hiszekeggyel kell elkezdeni minden napot.

Tömegtájékoztatás
A tömegtájékoztatásban is előtérbe kell helyezni Magyarország és az elszakított területeinken élő magyarok sérelmeit. Törvényileg kötelezővé kell tenni, hogy a csonka Magyarország térképét csak a történelmi Magyarország térképén belül lehessen megjelentetni.

A fegyveres nemzeti ellenállás és a területi visszacsatolások kellő méltatása
Kiemelten kell megemlékezni és dícsérni minden, az 1914-1945-ös háború alatti országcsonkítás elleni magyar fegyveres ellenállást és területi visszacsatolást.

Kártérítés
Számon kell tartani minden, az 1914-1945-ös háború alatt Magyarországot és a magyar nemzetet ért kárt és veszteséget, és kamatos kártérítés követelni a felelősöktől.

© HUNMAGYAR.ORG

ORSZÁGUNK MEGCSONKÍTÓI ELLEN HARCOLÓ DICSŐSÉGES MAGYAR HONVÉDŐ HŐSEINK - 1914-1945


AZ ELSZAKÍTOTT TERÜLETEINKEN IDEGEN ELNYOMÁS ELLEN KITARTÓ MAGYAR TESTVÉREINKMINDENT VISSZA!