A HUN-MAGYAR MONDÁINK

Hun-magyar mondáink mesés alakban rögzítették a Magyarok történetét az őseredettől a Hun Birodalom és Magyarország megalapításáig, és ezeket a több ezer évre visszamenő mondáinkat meg tudtuk őrizni annak ellenére, hogy az utóbbi ezer éven át igyekeztek ellenségeink ennek tudatát kiirtani.


A CSODASZARVAS

A csodaszarvas mondája nemcsak ékes bizonyítéka a hun-magyar rokonságnak, de egyúttal utalás a szkíta és szumér eredetre is, hiszen a szarvas, mint csodás lény, a szkíta és szumér műveltségeknek is jelentős jelképe volt.

Hunor and Magor chasing the White Stag. Artwork: Gyula László
Scyhtian gold stag, Hungary, 5th c. BC. Sumerian bronze piece depicting stags with a lion-headed mythical being.

The Sword of God

AZ ISTEN KARDJA

Egy ősi szkíta monda mesél az Isten Kardjáról, amelynek birtokosa legyőzhetetlen, és a világuralomra hivatott. Atilla is megszerzi Isten Kardját, annak jeléűl, hogy a világ leghatalmasabb uralkodójaként Isten Ostorának szerepét betöltse.


A HADAK ÚTJA

A hősi halált halt hun harcosok a Hadak Utján tértek vissza, hogy megvédjék tesvéreiket az ellenségek támadásaitól. E monda annak a tudatnak a jele, hogy a hunok keleti rokonjai visszatérnek bajbakerült tesvéreiket megsegíteni, és elszántságukat jelzi, hogy soha fel nem adják a Kárpát-medencét: e föld volt Atilla Hun Birodalmának központja, és e terület mindig az övéjük volt.

The Return of the Huns

EMESE ÁLMA

A Turul Madár az egyik legősibb hun-magyar jelkép. Emese álma Árpád Atillától való származását jelképezi.

The Turul appears in Emese's dream. Artwork: Gyula László
Gold vase detail illustrating the Turul legend (Hungary, 9th c. AD.
FŐOLDAL Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva