Népkeveredés


Gyakran emlegetik, hogy a mai magyarság erősen kevert nép, és egyesek kihangsúlyozzák nem-magyar származásukat, annak ellenére, hogy a valóságban a magyar nemzet olyan mint egy nagycsalád, amely sok idegen vendéget befogadott, de ezek közül sokan természetesen elkeveredtek és beolvadtak a magyarságba, tehát mindannyian egyaránt magyarok vagyunk. Amúgy érdemes volna az érem másik oldalát megpillantani, vagyis azt, hogy tulajdonképpen mennyire kevertek a minket körülvevő népek, és főleg, hogy keveredésük jelentős mértékben a magyarság turáni rokonaival történt.

Padányi Viktor Dentumagyaria c. tanulmányában felvetette e kérdést (77.-78. old.):
"Az őstörök faj, amelynek kora-középkori létszáma a maga hun, kök-türk, szabir, avar, kun, úz, besenyő, onogur, kazár, bolgár egészében többszörösét jelentette a "germán" fajnak, nem semmisült meg, nem "halt ki", hanem a nyelvét cserélte át. Ha valamiképpen ki lehetne mutatni, hogy azoknak a népeknek, amelyeket ma "ukránnak", "kozáknak", "orosznak", "lengyelnek", "románnak", "bolgárnak", "szerbnek", "horvátnak", "osztráknak", "morvának", "szlováknak", "bajornak" neveznek, mekkora százaléka hun, avar, kun, besenyő, szabir vagy onogur, nagyon meglepődnék a világ, s ezeknek a népeknek együttes száma ma több, mint 300 millió."

© HUNMAGYAR.ORG
Vissza