VÉSZJELEK

VÉSZJELEK

A világ és az emberiség helyzete
Az egész világ az emberiséggel együtt egyre súlyosabban beteg: a természet szennyezése és pusztítása, a természeti források kimerülése, az éghajlat szélsőséges változásai és a felmelegedés, a járványok, az emberiség egyre nagyobb részének anyagi, testi, és szellemi nyomorba kényszerítése, a föld bizonyos részein történő népességrobbanás, a menekültáradatok, a tömegvándorlás, a politikai és gazdasági válságok, a társadalmi ellentétek, az ellentétes politikai és vallási ideológiák összecsapása, az államokat rothasztó korrupció, a népeket sújtó bűnözés, erőszak, és erkölcsi züllöttség, a háborúk, és a világ két egymással ellenséges tömbre szakadása: a nyugati és a nyugatellenes államok. Mindezekért bizonyos érdekcsoportok felelősök (igen, itt a háttérhatalomról
van szó), és legfőbb eszközeik a globál-kapitalista gyarmati birodalmi rendszer és a liberális ideológiai diktatúra.

A magyarság állapota
A magyarság állapota is egyre aggasztóbb. Egy viharos évezred által megtépázott nemzet, ahelyett hogy rendbeszedné magát, csak még inkább mélyebbre süllyed. A tünetek: nem történt igazi nemzeti rendszerváltás 1990-ben, nem állították vissza a történelmi alkotmány jogfolytonosságát, nem volt elszámoltatás és felelősségrevonás, korrupt hazaáruló kormányok bitorolják az államhatalmat, az ország teljes kiárusítása, kizsákmányolása, és idegen gyarmatosítása folyik, az egészségügyi szolgáltatás és a közbiztonság csak romlik, a magyarság megmaradását fenyegeti a gyorsuló magyar népességfogyás, százezrek külföldre vándorlása a megélhetésért, az ezressével behozott idegen munkások és beengedett migránsok, és a magyargyűlölő, munkakerülő, "megélhetési bűnözésből" élősködő, és a magyar adófizetők pénzéből eltartott "rejtett erőforrások" népességrobbanása. Az igazságszolgáltatás nem az igazságot szolgálja, főleg nem a tisztességes magyar többségét, hanem csak bizonyos más csoportok érdekeit. A tömegtájékoztatás és az közoktatás is csak a fennálló rendszert és az azt kiszolgáló érdekcsoportokat szolgálja, és nem a magyar nemzeti érdekeket. Minden szinten és területen folyik a háború a magyar nemzet ellen: a politikában, gazdaságban, társadalomban, műveltségben, és szellemileg, országon belül és kivül. Valóban idegen gyarmatosítás és magyartalanítás folyik a Kárpát-medencében. Na vajon kik felelősök mindezekért? Azok az érdekcsoportok akiknek kezében van a pénz és a hatalom, és azok akik ezeket az érdekcsoportokat kiszolgálják: a hatalombitorló és hazaáruló álnemzeti, valamint balodali és liberális pártok.

A magyarság belső ellenségei
A magyarság megmaradása érdekében mindenek előtt a belső ellenségeket kell legyőzni, és itt elsősorban az ún. baloldali és liberális politikai pártokról és a velük eggyüttműködő szervezetekről van szó. Ezek a magyarellenes és magyargyűlölő pártok és szervezetek a demokráciára és az egyéni szabadságjogokra hivatkozva súlyosan sértik a magyar nemzeti érdekeket, bemocskolják és lejáratják a magyar nemzeti értékeket és a nemzeti oldalt, szellemi és ideológiai háborút folytatnak a magyar nemzet ellen, tömegfélretájékoztatással, a nemzeti öntudat sorvasztásával, a nemzeti ellenállás hőseinek emlékére szervezett rendezvények betiltásával (Rongyos Gárda, Becsület Napja), és a hagyományos erkölcsi értékrend rombolásával. A baloldali ideológiák (kommunizmus, szocializmus, liberalizmus) idegen és nemzetellenes (internacionalista) eszmék és rendszerek, amiket mindig idegen érdekekért használtak ki a magyar nemzeti érdekek ellen. A magyarországi baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek bőven bebizonyították most már több mint egy évszázados tevékenységükkel, hogy a magyar nemzeti érdekekkel összeférhetetlenek, és hogy teljesen alkalmatlanok az ország irányítására: ezek a pártok és szervezetek számos súlyos bűnt követtek el, többek között a hazaárulást. A magyarországi baloldali és liberális politikai pártokat és szervezeteket tehát fel kell oszlatni, vagyonukat elkobozni, és tagságukat felelősségre vonni.

A magyarság külső ellenségei
A hagyományos értelembe vett külső ellenség megjelölését elsősorban a területeink közel három negyed részét bitorló és az ott élő több millió magyart elnyomó szomszéd államok érdemelték ki, meg nem szűnő beteges magyargyűlöletükkel, de vannak más külső ellenségek is, és a valóság az, hogy már jó ideje ezek az ún. "külső ellenségek" az országon belül vannak, belső ellenségeink jóvoltából.

A "kamukrajnai"* háború kitörése óta zajló folyamatok világosan kimutatták a belső és külső ellenségeink közötti szoros kapcsolatot (vagy inkább mondhatnánk, hogy "Soros" kapcsolatot). A háborút kétségtelenül a Nyugat provokálta ki, pontosabban az Amerikai Egyesült Államokat és az euro-atlanti szövetségrendszert (EU-NATO) irányító háttérhatalom. Ez a háttérhatalom egyre nyilvánosabban jelenik meg, és egyre élesebben nyilvánul meg az emberiséget megosztó világnézeti ellentét: egyrészt a konzervatívnak vagy jobboldalinak nevezett, a hagyományos erkölcsi értékrendre és a nemzetállamok felségjogára (szuverenitására) alapozott világnézet, és a vele szembenálló baloldali-liberálisnak nevezett világnézet, ami pontosan ellenkezőleg a hagyományos erkölcsi értékrendet és a nemzetállamokat akarja lerombolni és felszámolni. Az ún. baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek nyilvánvalóan a háttérhatalom érdekeit és célkitűzéseit szolgálják: az általuk irányított kormányok és nemzetközi szervezetek a politikai hatalomközpontosítási és gazdasági intézkedéseikkel, a háborúval, az ennek ürügyén kikényszerített oroszellenes szankciókkal, a migrációval, és a "gender ideológiával" egyértelműen az európai nemzeteket és államokat akarják tönkretenni és megszüntetni.

A legutóbbi magyarországi és magyar vonatkozású fejlemények is ezekre a folyamatokra utalnak: az amerikai "diplomácia" példátlan és elképesztő beavatkozása a magyar belügyekbe, a magyarországi baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek amerikai pénzelése (a "dollárbaloldal"), valamint az EU által, és a magyarországi baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek közreműködésével Magyarország ellen indított jogtalan politikai és ideológiai hátterű eljárások. Természetesen, amikor tombolt Gyurcsány 2006-os brutális rendőrterrorja, az EU semmilyen aggályt nem fejezett ki a magyarországi jogállamisággal és demokráciával kapcsolatban. Érdekes, hogy pont azok az európai baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek vonják a jelenlegi magyarországi kormányzatot kérdőre a jogállamisággal, korrupcióval, és demokráciával kapcsolatban, amelyeknek vezetői maguk vannak nyakig mindenféle korrupciós ügyben, mint pl. az EU bizottság elnöke, aki a Pfizer-féle Covid-oltóanyag beszerzési botrányba keveredett. Ezek a háttérhatalmat kiszolgáló baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek minden hitelességet és létjogosultságot elvesztettek. A Kamukrajna* fegyveres támogatása és az oroszellenes szankciók bevezetése őrült politikai döntések amelyek nemcsak gazdaságilag teszik tönkre az európai országokat, hanem a háború kiterjedésével is fenyegetnek. Felelősségre kell vonni azokat a kormányokat és nemzetközi szervezetek vezetőit akik ezt az elmebeteg és öngyilkos politikát folytatják. Mind ezekből csak azt a következtetést lehet levonni, hogy az európai nemzetek fennmaradásáért az igazi nemzeti politikai pártoknak és szervezeteknek össze kell fogniuk és minden erejükkel együtt kell küzdeniünk a háttérhatalom és az azt kiszolgáló baloldali és liberális politikai pártok és szervezetek ellen. A magyar kormánynak sokkal határozottabban és keményebben kellene fellépni a magyar nemzet és állam érdekeit egyre gyakrabban és súlyosabban sértő amerikai beavatkozások, európai úniós intézkedések, a szomszéd államok magyarellenes megnyilvánulásai, a migrációs nyomás, valamint az ezekkel együttműködő magyarországi pártok és szervezetek ellen.
* A "Kamukrajna" elnevezést Bogár László Tékozló ország c. könyvéből vettük át.

A rendszerváltás és az alkotmányos jogrend helyreállításának elmaradása
A jelenlegi magyarországi államrendszer létjogosultságával (legitimitásával) kapcsolatos alapvető kérdéseket kell megoldani: nincs helyreállítva az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a Történelmi Magyar Alkotmánnyal, és ennek a törvényes jogrendet sértő állapotnak felszámolására az egyedül érvényes és hatályon kívül nem helyezhető Történelmi Magyar Alkotmány jogos ellenállási záradéka ad teljes felhatalmazást a magyar nemzetnek. Egy igazi gyökeres (radikális) nemzeti rendszerváltásra van szükség Magyarországon, minden területen: az államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a rendvédelemben, a honvédelemben, a külpolitikában, a gazdaságban, az egészségügyi ellátásban, a magyar népesedés támogatásában, az oktatásban, a tömegtájékoztatásban, a művészetekben, a vallás- és egyházügyekben, és az idegen bevándorlás, nemzetiségek és egyéb kisebbségek kezelésében. A jelenlegi létjogosulatlan hatalmi rendszer (a háttérhatalom, a hazaáruló és hatalombitorló álnemzeti, baloldali, és liberális politikai pártok, az oligarchák, és a magyarellenes szervezetek és érdekcsoportok) mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a nemzeti oldal hatalomra kerülését és a nemzeti rendszerváltást, és így egyre kevesebb esélye annak, hogy ezek békésen és rendezett körülmények között megtörténjenek. A Budaházy és társai ellen koholt politikai per és igazságtalan itéletek kirívó példájai annak, hogyan akarja a rendszer hatalmi visszaéléssel elfojtani a nemzeti ellenállást. A Budaházy ügy és a 2006 szeptemberi és októberi tüntetésekkel kapcsolatos események egyértelmű bizonyítékai annak, hogy milyen jogtipró magyarellenes rendszer uralkodik ma Magyarországon: nem a 2006-os karhatalmi ámokfutásért felelős szemkilövető apró diktátort és elvtársait vonták felelősségre, hanem a jogosan tüntető hazafiakat zaklatták és börtönözték be hamis vádak ürügyével. A nemzeti oldalnak tehát minden erejével folytatnia kell küzdelmét a jelenlegi jogtalan és nemzetellenes rendszer ellen, az igazi nemzeti rendszerváltásért. A magyar nemzetnek nem csak joga, de kötelessége a törvényes történelmi alkotmányos rendet helyreállítani. Ha a jelenlegi rendszer megakadályozza a nemzeti oldalt ebben a jogos törekvésében, akkor minden következményért a jelenlegi rendszert terheli a teljes felelősség. Ezért a jelenlegi jogtalan rendszer fenntartói, kiszolgálói, és haszonélvezői nem fogják elkerülni a felelősségre vonást. Valami nagyon bűzlik Hunniában. Ahogy a közmondás megállapítja: fejétől bűzlik a hal. Tehát le kell vágni.

Készüljünk a legrosszabbakra
Egymás után törnek ránk a globalisták (háttérhatalom) által gerjesztett és megszervezett, egyre veszélyesebb jelenségek és válságok: a szélsőséges baloldali-liberális ideológiai ámokfutás és társadalmi-erkölcsi bomlasztás, a multik térhódítása (idegen gyarmatosítás), a migráns özön, az egyre szélsőségesebb éghajlatváltozás, a járványok és a WHO diktatúra-kísérlet, a háborúk, a gazdasági válságok, a "mesterséges intelligencia" és a "digitális diktatúra", stb. Mindennek a célja a független nemzetállamok felszámolása és a globalista világrend létrehozatala. Azok a nemzetek amelyek nem képesek ennek a nyomásnak ellenállni, azok el fognak tünni. Ma Magyarország nincs kellően felkészülve, hogy sikeresen ellenálljon a beláthatatlan veszélyeknek. A harc már jó ideje folyik minden fronton, szellemileg és anyagilag, minden lehetséges eszközt bevetnek ellenünk, tehát nekünk is minden erőforrásunkat mozgósítanunk kell, és mindent meg kell tenni a védelmünkért és győzelmünkért. Ezért elsősorban fel kell számolni a belső biztonsági kockázatokat (belső ellenségeket), hogy képesek legyünk a többiekkel (külsőkkel) sikeresen megküzdeni. Ebben a küzdelemben kulcsfontosságú tényezők a nemzeti egység, függetlenség, és szellemi, politikai, és gazdasági önrendelkezés (a külső függések megszüntetése), az idegenek kitelepítése és a kivándorolt magyarok visszatelepítése, a magyar népszaporodás serkentése, a vízgazdálkodás fejleztése, a vízkészletünk és a termőföldjeink megvédése, az élelmiszeri és az energetikai (erőhordozó és erőtermelő) önellátás, a hadiipar és a haderő fejlesztése, az egész magyar lakosság harci kiképzése és felfegyverzése, a lakosságvédelmi óvóhelyek megépítése, a határvédelem és a külső támadások elleni felkészülés, a belső biztonsági és természeti csapások elleni védelmi szervezetek megerősítése (katasztrófák elleni védelem), az égészségügyi ellátás korszerűsítése és függetlenítése az idegen gyógyszeripartól, a szellemi ellenállás megerősítése nemzeti öntudattal, a tömegtájékoztatás és az oktatás nemzeti érdekeink szolgálatában való beállításával, és még sorolhatnánk... A magyarságnak nincs más lehetősége a túlélésre, mint hogy minden erejével összetartson és kitartson.

© HUNMAGYAR.ORG

Az alábbiakban elérhetők a nemzeti hírportálok és szervezetek tudósításai a magyarságot fenyegető veszélyekről.

A magyarság fogyása
Az évtizedek óta tartó magyar népességfogyás, a "rendszerváltás" óta a megélhetésért több százezer külfödre vándorolt magyar, valamint a "rejtett erőforrások" népességrobbanása és az egyre nagyobb számban betelepített "vendégmunkások" rendkívül súlyos gondokat okoznak, és a magyarság fennmaradását veszélyeztetik.

Ha az 1910-es népszámlálás adatait vizsgáljuk, akkor még döbbenetesebb a magyarság fogyása az elmúlt száz év alatt. Az 1910-es népszámlálás szerint akkor az oláhok által 1920-ban elcsatolt területeken 1,6 millió magyar élt, ami az összlakosság 31,7%-át jelentette, és 2,8 millió oláh (54%). E területek (Erdély és a hozzá csatolt részek) mai összlakossága kb. 7 millió, amiből csak kb. 1 millió magyar (14%). Ha az 1910-es népességi arányokat vetítjük át akkor ma 2,2 millió magyar lenne Erdélyben és a hozzá csatolt részeken, tehát innen hiányzik kb. 1,2 millió magyar. Szintén az 1910-es népszámlálás szerint, a ma "Szlovákiának" nevezett Felvidéken akkor 1 688 413 tót lakott (57,9%), és 881 320 magyar (30,2%). E terület (Felvidék) mai összlakossága kb. 5,4 millió, amiből 83.8% tót (4,5 millió), és 8,3% magyar (kb. 450 000). Ha az 1910-es népességi arányokat vetítjük át akkor ma Felvidéken kb. 1,6 millió magyar lenne, tehát innen is hiányzik kb. 1,2 millió magyar. Figyelmet keltő, hogy ez az idő alatt a tótok létszáma 2,8-szorosára növekedett, tehát majdnem megháromszorozták népességüket, de ezt nem csak a természetes népszaporodással lehet megmagyarázni, hanem nyilvánvalóan a felvidéki magyarság tömeges elszlovákosításával is. Ha ennyi idő alatt a tótok több mint kétszeresére megtudták növelni népességüket, akkor, hasonló körülmények között, feltételezhetnénk, hogy a magyarok is legalább megkétszerezhették volna létszámukat a Kárpát-medencében. Az 1910-es népszámlálás szerint akkor kb. 9,9 millió magyar volt a történelmi Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ma kb. 20 millió magyarnak kéne lenni a Kárpát-medencében, de valóban alig van 10 millió, tehát ma hiányzik kb. 10 millió magyar a Kárpát-medencéből! Hova tünt el ennyi magyar? Ez a háborús vesztességekkel (1914-1945), beleértve a magyarirtásokat (Délvidék, Erdély, Felvidék) és a kitelepítéseket (a Szovjet Únióba és Csehországba), a külföldre való kivándorlással (főleg nyugatra), a kényszerből elmagyartalanítottakkal (a szomszéd népekbe "asszimilált" magyarokkal), és a meg nem született magyarokkal (több millió "abortusszal") magyarázható. Ha az előző évszázadok emberi vesztességeit is beleszámítjuk (Tatárjárás, Törökök és Habsburgok elleni háborúk, stb.), akkor még nagyobb a magyarság fogyásának mérete és aránya.

A leggyorsabban fogyó nemzetek között a magyar
Sokkoló ütemben fogy a magyarság a Kárpát-medencében
Semmi sincs rendben: 11 év alatt 70 ezer fővel csökkent a magyarság létszáma a Délvidéken
Cigányság és a ketyegő bomba
Nem lehetünk cigányország! - Novák Előd beszéde a magyar demográfiáról és más kérdésekről
Ha minden így folytatódik tovább, az a nemzetünk pusztulásához fog vezetni
Megdöbbentő adatok nyomában, így pusztul a nemzet
Egyre gyorsabban fogy a magyar: a modern kori történelemben nem volt még ilyen kevés újszülött hazánkban
Már közel 70 ezer magyar hiányzik Kárpátaljáról

A közbiztonság romlása
A hatóságok képtelenek és nem hajlandók fenntartani a rendet és a közbiztonságot országszerte - a helyzet egyre kezelhetetlenebbé válik!
Töretlenül a cigánybűnözők oldalán
Deák téri kettős gyilkosság
Rendőrgyilkosság
bűnözés helyett a rend szűnt meg Mezőhegyesen
Etnikai terror Magyarországon - Tiszaeszlár
Toroczkai a cigánysoron
NO-GO ZÓNÁK MAGYARORSZÁGON?
A cigányintegráció csődje
Toroczkai cigánybűnözők nyomában - Borsod, Sály
"A magyarok országa-e még Magyarország?"
Leszavazták a parlamentben az ANTIFA terrorszervezetté minősítését!
Migráns- és cigánybűnözés a tények tükrében
A tények kimondása nem rasszizmus
"Sorsod Borsod" - beszélgetés a közbiztonsági helyzetről
Az EU megrendelésére cigánykvótát vezet be a Fidesz az oktatásban
Pintér vs Novák: 9%-kal nőtt a bűncselekmények száma

Nem csak hogy egyre nagyobb a rendőrhiány, de a rendőrök nincsenek megfelelően megszervezve, felszerelve, és kiképezve!
Rendőrgyilkosság: a politikai és rendőri vezetőség felelőssége az újbudai tragédiának

"Igazságszolgáltatás"(?)
Két újabb magyargyilkos lincselőnek ítéltek meg jutalmat
25 millió forintos perköltséget terheltek Budaházyékra
Hadat üzent a TASZ a magyar önvédelemnek
Börtönbe zárnák a Mi Hazánk vezetőit a TASZ feljelentése nyomán
A haza védőit üldözik a bűnözők helyett!
Egy újabb koncepció eljárás indult a MÖM vezetője ellen
Minket vegzált a karhatalom a bűnözők helyett
Az embercsempészt elengedik, a mezőőrt elítélik – Pakusza Zoltán nyílt levele Orbán Viktornak
Budaházy-Hunnia ügy vádlottjainak Támogatói Találkozója

Idegen gyarmatosítás
Szakács Árpád: A halálra ítélt nemzet - Trianon sorozat

Döghúst ettünk, embervért ittunk! – Magyarok a külföldi tankönyvekben, Szakács Árpád írása: a trianoni katasztrófa nem okvetlenül utolsó állomás a magyarság megsemmisítésének folyamatában. Elég, ha figyeljük a jeleket: a nyugati országrész magyar termőföldjei jelentos részben osztrák tulajdonba kerültek, a keleti határra tömegesen költöznek be a románok, akik mindent felvásárolnak. Számos magyarországi megye évtizedeken belül cigány többségűvé válik.

A nem túl távoli jövő vészharangját Pataki Tamás a Magyar Demokrata (2022. 11.14.) riportjában kongatta meg "Lesz még Rajka szlovák falu" címmel. Ezt a magyarországi települést "Pozsony VI. kerületének" vagy "Kis-Bratislavának" is becézik. Az elmúlt években itt is kisebbségbe kerültek a magyarok, már a helyi cukrászdában dolgozó hölgy sem tudta magyarul kiszolgálni az újságírót. Ez a település egyelore még Magyarországhoz tartozik, de valószínű, hogy már nem sokáig...

Még a trianoni határok is tovább szűkülnek?
Lesz még Rajka szlovák falu?
Hontalanná válunk, ha szó szerint engedjük, hogy kihúzzák lábunk alól a talajt!
Dél-Dunántúl, avagy Kelet-Ausztria?!
A magyar föld nem eladó

Bodrogkeresztúr
Ellepték és felvásárolják Bodrogkeresztúrt
Novák a parlamentben mondta el, hogy elegük van a bodrogkeresztúriaknak a zsidókból


Gazdaságpolitika
Teljesen elhibázott a jelenlegi gazdaságpolitika, különösebben az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos tervek. Ezek hatalmas és jóvátehetetlen károkat okoznak Magyarországnak: erdőket és értékes termőföldeket semmisítenek meg a gyárok építése miatt, rendkívül veszélyes mérgező vegyianyagokat használnak az akkumulátorok gyártásához, és ezek súlyos föld, víz, és levegő szennyezést is okoznak, és ráadásul több százezer idegen "vendégmunkást" fognak alkalmazni e gyárakban. Mi haszna lesz ebből Magyarországnak?

Az Unió után Kínának adják el az országot?
Így lettünk a multik gazdasági gyarmata // SZABADI ISTVÁN
"Vér fog folyni!" - így fosztják ki Magyarországot
Tönkretehetik Magyarországot az akkumulátorgyárak? - Dr. Vasárus Gábor László | egyetem tv | Tandem
Toroczkai: három hazaárulással felérő szerződés
Még szorosabb, még erősebb gazdasági együttműködésre törekszik Kínával a Fidesz-kormány
Eltűnik a termőtalaj, ha nem lépünk közbe
A Fidesz gazdaságpolitikája maga a szuverenitás feladása

Vendégmunkások
Környezetszennyezés, vendégmunkások, százmilliárdos állami támogatás
Magyar helyett idegent! Ez a kormány és a Continental jelszava?
Életveszélyt okozóan támadtak külföldi vendégmunkások magyarokra
Vendégmunkás-bűnözés sújtja Magyarországot!
A kormány lakosságcserét hajt végre
Itt a "gyors és hatékony ázsiai munkaerő"
Nem akarunk indiai buszsofőröket!
Hogy szerezheti meg egy magyarul nem beszélő indiai a GKI kártyát?
Lusták, a magyarok dolgoznak helyettük, de senki nem küldheti el őket
Tömegesen rúgják ki a magyarokat, hogy helyükre vendégmunkások érkezzenek

Migráció
2600 külföldi embercsempészt engedtek ki a börtönbol!
TARTHATATLAN HELYZET A HATÁRON - LAKOSSÁGI FÓRUM ÁSOTTHALMON
ÚJ HONFOGLALÓK
Színjáték a határon: itthon is készül a lakosságcsere
Már lövik a határ magyar oldalát!
Egyetlen migrációt ellenző párt maradt: A Mi Hazánk
Önök itt mindannyian feladták a magyar nemzetállamot!
Összeomlott a határvédelem

Hadseregünk leépítése és gyengítése
Évtizedek óta folyik a magyar hadsereg leépítése és gyengítése, és óriási hiba volt a sorkatonaság megszüntetése. Mostanában híreszteli a Magyar Honvédelmi Minisztérium, hogy haderő fejlesztés folyik a Magyar Hadseregben. Ez rendben volna, de ez nem sokat ér, ha tapasztalt tisztek százait elbocsájtják és alkalmatlan vezetők irányítják a hadsereget. Most rendkívül komoly veszélyek fenyegetik Magyarországot az ukrán háború miatt: a nyugat által felfegyverzett és határozottan ellenséges ukrán államalakulat és az ukrán háború ürügyével felfegyverkező oláhok nagy veszélyt jelentenek Magyarország biztonságára.

Raffay Ernő értékelése a mostani magyar haderő fejlesztésről (a felvétel 40 perc 12 másodperctől 43 perc 20 másodpercig tartó szakasza)
Ukrán veszély
Magyarország megszállásáról beszélgettek az ukrán tévében
SZÉTVERIK A HONVÉDSÉGET COVID-OLTÁSOKRA ÉS FIATALÍTÁSRA HIVATKOZVA?
Titkosított jelentés: 40 százalékkal csökkent a honvédek száma tavaly
Korrupciós rekord katonai beruházásként
A kormány milliárdokat költ haszontalan eszközökre, de még az alapvető élelemmel sem látja el a katonákat

Hogyan lehetsz 5 hét alatt alezredes a magyar honvédségben - gratulálunk Novák Katalin volt államfő férjének!(?)
Novák Katalin férje egy hónap alatt kopasz katonából alezredes lett
5 hét alatt lett alezredes
Öt hét, és férjből főtiszt lett az államfő élete párja: akinek a neve Veres, abból lesz az alezredes

Már megint beleakarnak minket keverni egy háborúba, ráadásúl a balkáni puskaporos hordóba!
Toroczkai Koszovóról: undorító, hogy magyar katonákat kevertek bele

Magyarellenesség
Barbár módon lefűrészelték, és a várárokba hajították a munkácsi turulszobrot
"El Ukrajnából, magyar kutyák!" - A kárpátaljai ukrán magyarellenességről szóló dokumentumfilm második része
Magyarok elleni jogsértések Kárpátalján
"Mi elfogyunk, s ide költözik Donyeck" - így fejezi be az etnikai tisztogatást Kárpátalján az EU-konform ukrán hatalom
"A magyarság meg tudott bocsátani, de nem felejt" - a nagyenyedi magyarirtásra emlékeztek
Újabb oláh támadás az Úz-völgyi magyar katonatemető ellen
Már nem csak országukat, de a földhöz való jogukat is elvennék az erdélyi gazdáknak!
Magyargyilkolási emlékévet hirdettek az oláh megszállók
Küzdenünk kell a sovinizmus minden formája ellen, a problémákról pedig folyamatosan beszélni kell
A Mi Hazánk tiltakozik a magyar öntudat és a kárpátaljai magyar oktatás eltiprása ellen

Járványkezelés
Dr. Letoha Tamás a WHO-ról: "ennyire hülyék azért nem vagyunk!"
Dr. Letoha Tamás kutatóorvos a Covid-őrületről a Fekete István Szabadegyetemen
Eljött a biofegyverek kora
DR. LETOHA: A VAKCINÁK EDDIG NEM ISMERT TITKAI (VÁGATLANUL)
OLTÁS UTÁNI REJTÉLYES HALÁLOZÁSOK
Gedeon Zsolt atlétikai edző nyilatkozata a Covid-oltott gyerekek sportteljesítményéről
LABORVÍRUS
A Magyarok Világszövetségének COVID-oltások mellékhatásaival kapcsolatos sajtóközleménye
A Covid-oltás veszélyesebb lehet, mint maga a Covid
A gyilkos titkot rejtegető WHO szerződése
Mi Hazánk: ne hagyjuk, hogy világkormánnyá váljon a WHO!
Ugye nem hagyják, hogy egy terrorista hirdethessen veszélyhelyzetet Magyarországon?
WHO: A világkormányzás felé tett első lépések?
Mire készül a WHO a magyar emberek ellen?

Legutóbbi felújítás: 2024.07.08


Vissza