A HÁTTÉRHATALOM, A GLOBALIZÁCIÓ, ÉS A LIBER-ÁLDEMOKRÁCIA


A háttérhatalom és a globalizáció
A háttérhatalom pénzhatalom. Pontosabban a túlnyomórészt nyugati nagy pénzintézetek ("bankok" és egyéb pénzügyi szolgáltatással foglalkozó vállalatok) és ipari, kereskedelmi vállallatok ("multik") világméretű tőkés ("globál-kapitalista") hálózatának és láncolatának rendszerét ellenőrző és irányító érdekcsoportok.

A nagy tőkés vállalatok legfőbb érdeke, hogy a legnagyobb haszont szerezzék. Ehhez kell nekik az ún. "szabad piac" és "szabad kereskedelem", ami azt jelenti, hogy állami beavatkozás nélkül tudjanak világszerte működni és a népeket olcsó munkaerőként és fogyasztótömegként kihasználni. A nagy tőkés vállalatok megszerzett vagyonukkal mára olyan hatalmasak lettek, hogy egy új világbirodalmi gyarmati rendszert hoztak létre: a nemzeti gazdaságokat kezükben tartják, és az államokat helytartó kormányokkal irányítják. Ez a folyamatos gazdasági növekedés hamis elméletére alapozott fenntarthatatlan rendszer az emberiség számára a legnagyobb veszélyek forrása: vagyonuknak és hatalmuknak megtartásáért és növeléséért a nagy tőkés vállalatok beavatkoznak az államok belügyeibe, megsértik a népek és államok önrendelkezését és függetlenségét, a nemzeti gazdasági érdekeket megkárosítják, fejlődésüket idegen érdekeknek vetik alá, idegen termelési és fogyasztási függőséggel, valamint adósságcsapdába való kényszerítéssel kizsákmányolják és tönkreteszik a népeket és államokat. A gyarmatosítást teljessé teszi a nagy tőkés csoportok által ellenőrzött és irányított tömegtájékoztatás és szórakoztató ipar, amely agymosott, önző, erkölcstelen "konzum-idióta" fogyasztó rabszolgává zülleszti a hagyományos családi, közösségi, és nemzeti értékrendtől megfosztott embereket. A nagy tőkés vállalatok szintén súlyos károkat okoznak a természeti környezet pusztításával és szennyezésével, amelynek egyik következménye az időjárásváltozás. A nagy tőkés vállalatok átal okozott gazdasági, politikai, és környezeti válságok pusztító háborúkat és tömegvándorlásokat váltanak ki világszerte, amelyek tovább veszélyeztetik a népek és államok biztonságát.

A háttérhatalom képvíselői rendkívül idegesek amikor róluk tesznek említést, hiszen tagadják, hogy egyáltalán létezik egy háttérhatalom, és még jobban felhördülnek, amikor azonosságukról van szó. Minden velük kapcsolatos állítást elútasítanak mint "politikailag nem korrekt" összeesküvés-elméletet.

Liber-áldemokrácia
A háttérhatalom által, és a globalizáció érdekében ránk kényszerített "liberális demokrácia" egy hazug rendszer, amit inkább csak liber-áldemokráciának lehet nevezni. A liberalizmusnak nevezett eszmerendszernek manapság elterjedt változata rendkívül káros: a társadalmi és nemzeti közösségek érdekeit és jogait alárendeli az egyéni és egyes kisebbségek érdekeinek és jogainak, és eljelentékteleníti az egyének és a kisebbségek felelősségét és kötelezettségeit az egész társadalom és a nemzet iránt. Továbbá, ez a liberális eszmerendszer nem tesz különbséget egy ország őshonos népessége és a később oda betelepült idegen népcsoportok között sem. A liberális demokrácia bizonyos kisebbségek nézeteit, követeléseit, és érdekeit - amelyek ellenkeznek a többségi őshonos népekéivel - rá kényszeríti az egész társadalomra. Hogy mennyire elfajult a liberális demokrácia, azt talán semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy a bűnözők több jogvédelemet élveznek mint az ártatlan áldozatok. Ennek még szélsőségesebb megnyilvánulása Magyarországon az ún. "megélhetési bűnözés" bal-liberális fogalom, amely gyakorlatilag megengedi a lopást.

Ami még károsabbá teszi a liberális demokráciát, az a fennálló haszon-központú ("profit-orientált") világméretű ("globalizált") tőkés piacgazdaság amely az embereket és minden emberi értéket tulajdonképpen lealacsonyít megvásárolható árúcikkek szintjére. A liberalizmus társadalom- és nemzet-bomlasztó erkölcs-romboló eszmerendszerét, a demokrácia által nyújtott egyéni és kisebbségi jogokat, és a "globalizált" tőkés piacgazdaságot bizonyos érdekcsoportok kihasználják arra, hogy hatalmukba kerítsék egyes országok gazdasági, politikai, és tömegtájékoztatási irányítását (háttérhatalom). A "liberális demokráciát" és a "globalizációt" tehát idegen gyarmatosításra használják, hogy a gyarmatosított országon belül ne legyen egy erős és egységes nemzet és nemzeti kormány, hanem csak helytartó kormányok, és egy nemzeti és közösségi tudatnélküli, külföldi vállalatoknak vagy tulajdonosoknak éhbérért dolgozó, saját tulajdonától megfosztott, félretájékoztatott és kiszolgáltatott idegen termékeket fogyasztó tömeg. A "liberális demokráciát" és a "globalizációt" kihasználva, a politikai, gazdasági és társadalmi ellentétek gerjesztésével és szításával (oszd meg és uralkodj), a hatalmat megragadó érdekcsoportok tartják Magyarországot idegen gyarmati uralom alatt. Magyarország gyarmati állapota nyilvánvaló: az idegen tőke felvásárolja az országot, mivel árulók akadnak bőven, és adósságcsapdába kerítette az országot, a magyarok munkájából és jövedelméből származó haszon, kamat, és adóbevétel jelentős részét külföldi vállalatok és bankok, illetve bizonyos magyarországi kisebbségeket képvíselő élősködő és bűnöző érdekcsoportok és az őket kiszolgáló hazaáruló kormányok vágnak zsebre, miközben folyik a szellemi gyarmatosítás az idegen szennykultúra terjesztésével, és egyre több idegent kell Magyarországnak befogadni és eltartani.

© HUNMAGYAR.ORG
Vissza