Állásfoglalásunk
Honlapunkat 2000 óta tartjuk fenn. Honlapunk kormányoktól, politikai pártoktól, egyházaktól, üzleti vállalatoktól, és minden egyéb érdekcsoporttól független. Honlapunkkal határozottan a magyar nemzeti érdekeket óhajtjuk szolgálni. A nemzeti érdekeink felülmúlnak minden egyéb érdeket: politikai, egyházi, vallási, ideológiai, üzleti, kisebbségi, vagy akármilyen egyéb csoport érdekeit. Egyesek manapság ezt jobboldali, vagy radikális nemzeti irányzatnak nevezik, de mi inkább magyarul gyökeres nemzetinek nevezzük, pontosabban ősgyökeres nemzetinek. Ez azt jelenti, hogy határozottan elutasítunk mindent, ami nem egyezik a magyar nemzeti érdekekkel. Ezért elutasítunk minden idegen vallási, gazdasági, és politikai ideológiát és rendszert, a hivatalosnak nevezett hamisított történelmünkkel együtt. Elutasítjuk a magyarságot megosztó "szalonkonzervatív" "zsidó-keresztény" beállítottságú álnemzeti jobboldali és "liber-áldemokratikus" baloldali hamis ideológiák és idegen érdekeltségű politikai pártok cirkuszát. Szándékunk ezeken túl haladni, hogy a valóságos magyar nemzeti értékeket és érdekeket tárgyilagosan meghatározzuk. Az ún. fősodratú tömegtájékoztatás és a hivatalos szócsövek alkalmatlanok ahhoz, hogy megértsük azt ami valóban történik velünk és körülöttünk, ahhoz a magyarság és az emberiség sorsát meghatározó tényezők, ok-okazati összefüggések, folyamatok, és kulcskérdések szakszerű, összetett, széles látókörű, hosszútávú, mélyrehatoló, és tárgyilagos elemzésére van szükség. Honlapunkkal e tudományos szemléletet és kutatási irányzatot kívánjuk támogatni és megismertetni.

Ha a bal-liberális és a jelenlegi kormánypárti sajtótól és tömegtájékoztatástól független magyarországi hírforrásokat tárgyilagosan szemléljük, elkerülhetetlen levonni azt a következtetést, hogy sem a baloldali-liberális pártok, sem a jelenlegi, magát jobboldali, konzervatív nemzetinek beállító kormányzat nem képes megoldani a magyarság súlyos gondjait, és ezek mind csak tönkre teszik Magyarországot és a magyar nemzetet. Az igazi megoldás tehát csak a radikális nemzeti oldalon van.

Meg kell szabadulnunk a begyepesedett és megkövesedett téveszméktől és tévhitektől (dogmáktól): az ún. "haladó" internacionalista baloldali politikai ideológiáktól (kommunizmus, liberalizmus), a "zsidó-keresztény kultúrkör" és a "görög-római civilizáció" felsőbbrendűségi mítoszaitól, az eurocentrikus "indoeurópai kultúrprioritási", "finnugorista" és "szentistvános" hamis történelemszemléletektől, valamint az euro-atlanti külpolitikai irányzatnak, a nyugati liberális demokráciának és a globál-kapitalista rendszernek való kötelező alárendeltséget szorgalmazó propagandától. Csak ezúton lehet eljutni egy igazi letisztúlt világnézethez és nemzeti eszmerendszerhez, amelynek alapelvei a hagyományos erkölcsi értékrend, és a történelmi szabadságharcaink, a revízió, és a turánizmus szellemére és folytatására alapozott erős nemzeti öntudat.

Miért kell a revíziós és a turánista szemlélet? A Trianonnal szembeni magyar nemzeti ellenállás és revizionista politika sikerei (1919-1941), valamint a hamis magyarellenes és idegen érdekeket szolgáló történelemszemléletekkel szembenálló turánista szemlélet nélkülözhetetlen és szerves részei egy egészséges, erős, és egységes magyar nemzeti öntudatnak amely szükséges Magyarország feltámadásához. Igazi magyar nemzeti radikalizmus tehát nem lehet a revizionizmus és a turánizmus nélkül.

Az alábbiakban bővebben részletezzük a magyarságot érintő kulcskérdéseket. Az anyagok legutóbbi felújítási idejét a címek alatt jelöltük meg.

A nemzeti radikális szemlélet
VÉSZJELEK
Vészjelek

2024.07.08
HáttérhatalomHáttérhatalom
Háttérhatalom

2024.03.11
Magyar Önvédelem
Magyar Önvédelem

2021.10.23
A kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltásA kommunista rendszer és az 1990-es rendszerváltás
Kommunizmus és "rendszerváltás"

2021.06.27

A revizionista szemlélet
Igazságot MagyarországnakIgazságot Magyarországnak
Igazságot Magyarországnak

2021.02.11
A nemzetiségi kérdés
"Nemzetiségi kérdés"

2021.01.01
A háborúsbűnösség és az emberiség elleni bűnök
Háborúsbűnösök

2019.07.15
Tájegységeink
Tájegységeink

2017.05.01

A turáni szemlélet
TURÁNI FÖLDEK TURÁNI NÉPEK
Turáni népek

2020.08.16
Örökléstani kutatások
Örökléstani kutatások

2019.10.23
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozó nyelvű népek és műveltségeik
Az újkőkori, réz- és bronzkori ragozó nyelvű népek, műveltségek

2021.03.21
Őstörténetünk
Őstörténetünk

2023.05.25
A Szumér birodalom bukása
A Szumér birodalom bukása

2017.02.11
Ősvallásunk
Ősvallásunk

2017.05.01
Ősmondáink
Ősmondáink

2017.03.03
A Szent István kultusz
A "Szent István kultusz"

2023.02.20
A Tatárok és Törökök elleni háborúink nem magyar érdekeket szolgáltak
Tatár és Török háborúink

2021.11.26
A kereszténység ezer évének mérlege Magyarországon
A kereszténység mérlege Magyarországon

2017.02.11
Gondolatok a vallásról, nemzeti érdekeink szemszögéből
Gondolatok a vallásról

2017.08.26Copyright © HUNMAGYAR.ORG Minden jog fenntartva. | Legutóbbi felújítás: 2024.03.11
Vissza a nyitó oldalra