A kommunista rendszer és az 1990-es "rendszerváltás"


Az első világháború óta a hatalmat több ízben megragadó kommunista rendszerek és azt a még ma is kezükben tartó ún. "baloldali-liberális" és álnemzeti kormányok ártottak a legtöbbet Magyarországnak és a magyar nemzetnek. E kommunista rendszerek és kommunista-utód kormányok felmérhetetlen és jóvátehetetlen anyagi, társadalmi, és szellemi károkat okoztak a magyar népnek: elárulták és kifosztották Magyarországot, és tönkretették a magyar gazdaságot és társadalmat az ún. "kontraszelekció" alkalmazásával, és a hagyományos erkölcsi értékrend és nemzeti öntudat lerombolásával. Károlyi Mihályéknak és Kun Béláéknak köszönhetjük Trianont, és a 2. világháború utáni elvtársaiknak köszönhetjük a több mint négy évtizedes nemzetellenes elnyomást és az azt követő elsikkasztott rendszerváltást. 1990-ben nem történt igazi rendszerváltás: az előző rendszer kiszolgálói és haszonélvezői jogtalanul megtartották a hatalmat és az állami vagyont. Az ún. "rendszerváltás" csak szemfényvesztés volt, egy színjáték, ahol a díszleteket kicserélték, de a színfalak mögött a régi rendszer emberei irányítanak. Ma Magyarországon nincs igazi szabadság, nincs igazi jogállam, nincs igazi népuralom ("demokrácia"), a hatalom nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, és nincs igazság. A magyarság helyzete minden területen folyamatosan romlik, amint ez látható az életminőség minden mutatójában: az életszínvonalban, az egészségi állapotokban, a közbiztonságban, a népességfogyásban, az erkölcsi szint süllyedésében, és az elszakított területeken élő magyarság jogsérelmeinek növekedésében.

Az 1990-es "rendszerváltás" az 1956-os szabadságharcunk elárulása volt, úgy mint ahogy az 1867-es "kiegyezés" az 1848-49-es szabadságharcunk elárulása volt. Mindkettő politikai megalkuvás volt a magyarországi uralkodó osztály és az idegen hatalom között, amelynek következtében beköszöntött Magyarországra egy bizonyos fajta liberalizmus, ami valóban trójai falóként szolgált egy idegen kisebbség számára, hogy ez a kisebbség megragadja a hatalmat és meghódítsa országunkat.

1990-ben nem történt rendszerváltás, azt elsikkasztották az előző ("kommunista") rendszer emberei. Ebből kifolyólag az 1945 után megszakadt jogfolytonosság a mai napig nincs helyreállítva, tehát a ma fennálló rendszer is jogtalan, az azóta mind csalással hatalomra került pártokkal és az általuk alakított kormányokkal együtt. E hatalombitorló és hazaáruló pártok és kormányok közreműködésével ma is tovább folyik Magyarország idegen gyarmatosítása, kiárusítása, és kizsákmányolása. Ahhoz, hogy igazi rendszerváltás legyen, egy igazi nemzeti kormánynak kell leváltani a jelenlegi uralkodó réteget, teljesen szakítani kell az 1945 utáni, és a mai napig fennálló, ránk kényszerített rendszerrel, azt jogtalannak nyilvánítani, fenntartóit felelősségre vonni, és visszaállítani a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát.


A KOMMUNIZMUS ELLENI HARC HŐSEI ÉS ÁLDOZATAIA "Rendszerváltás" gyöngyszemei
Az alábbiakban idézetekkel, forrásokkal és egy kis józan és jogos cinizmussal megtűzdelve összegyűjtöttük a rendszerváltás óta elhíresűlt kifejezéseket, fogalmakat, és elszólásokat amelyek ékesen rávilágítanak arra, hogy milyen hamis és hazug folyamat teszi tönkre Magyarországot 1990 óta. Tudomásul kell venniük mindazoknak a politikusoknak, üzletembereknek, bíróknak, jogászoknak, ügynököknek, megélhetési bűnözőknek, rendőröknek, orvosoknak, tanároknak, Magyar Tudományos Akadémiás történészeknek és nyelvészeknek, ujságíróknak és média embereknek, művészeknek és filmrendezőknek, és minden egyéb tisztviselőnek és érdekcsoport képviselőinek akik politikai és ideológiai beállítottságuk és elkötelezettségük miatt felelősök a rendszerváltás elsikkasztásáért, a korrupcióért, az ország kiárusításáért, a közbiztonság romlásáért, a magyarok tömeges kivándorlásáért, a többmillió magyar magzatgyilkosságért (abortuszáért), a történelemhamisításért, a nemzeti öntudat és erkölcs rombolásáért, és a tömegfélretájékoztatásért, hogy nem kerülhetik el a felelősségre vonást és az elszámoltatást, és hogy előbb utóbb eljön az ítéletidő és fizetni fognak bűneikért. Mennetek kell, kufár szenny! Soha többé patkányköztársaság!

1. "Tetszettek volna forradalmat csinálni!"
https://mfor.hu/cikkek/mesel_a_mult/25-eve-halt-meg-antall-jozsef.html
A hatalmas államadósság szorításában az Antall-kormánynak komoly konfliktusok, érdekütközések sorát kellett kezelnie, köztük az 1990. októberi taxisblokádot és az egész cikluson áthúzódó "médiaháborút". Amikor a támadások kereszttűzében álló Antall Józsefen bírálói, pártjának radikális szárnya a mélyrehatóbb belső változások elmaradását kérték számon, a kormányfő úgy reagált: "tetszettek volna forradalmat csinálni".

2. Guruló dollárok
https://www.origo.hu/tudomany/20170219-a-moszkvai-gurulo-dollarok-kifizetest-az-allampart-a-legnagyobb-titokban-kezelte.html
https://www.magyarhirlap.hu/tudomany/Messzire_gurultak_a_titkos_dollarok
Magyarországon 1992-ben tört ki az a botrány, amely a beszédes „guruló dollárok” nevet kapta, s amelyben a baloldal két vezető politikusa, Horn Gyula és Szűrös Mátyás élesen szembekerült egymással. (Többek szerint ennek tulajdonítható, hogy Horn végül felszámolta az MSZP nemzeti szárnyát.) A magyar ügyészség is vizsgálatot kezdeményezett a „guruló dollárokkal” kapcsolatosan, de nem jutott el a vádemelésig.

3. Spontán privatizáció
Spontán magánosítás 1987-1990 között, aminek során az állami vagyon meghatározó része került mélyen áron alul a pártállami elit vagy külföldi befektetők kezébe. A rendszerváltás egyik legtöbbet vitatott gazdasági folyamata.
https://moly.hu/konyvek/voszka-eva-spontan-privatizacio

4. "Tombol a fasizmus"
A Népszabadság egyik elvtársa ezzel riogatott egy 1993-as cikkben, Horthy Miklós újratemetése alkalmából.

5. "A bőgatya és fütyülős barack"
https://index.hu/belfold/tegnapiujsag/2008/02/26/1993/
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91gatya_%C3%A9s_f%C3%BCty%C3%BCl%C5%91s_barack
az elhíresült és sokat idézett mondat Landeszmanntól, miszerint "(...) ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack."

6. "Szakértői kormány"
https://kultura.hu/horn-kormany-leteszi-130122/: "Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke a választási kampányban meghirdette: amennyiben az MSZP kormányra kerül, szakértői kormányt fog alakítani." Hogy pontosan miféle "szakértői kormányról" volt szó, csak annyi biztos, hogy a hazaárulás és az országkiárusítás szakszerű végrehajtásához kitűnően értett.

7. "Megélhetési bűnözés"
https://www.sokkaljobb.hu/content/kis-magyar-abszurdok-meg%C3%A9lhet%C3%A9si-b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s-14r%C3%A9sz
Kuncze Gábor szabad demokrata politikus találta ki ezt a rendkívül cinikus szóösszetételt a cigánybűnözés kifejezés használata helyett!

8. Abszurdisztán
Az Abszurdisztán elnevezést eléggé találóan a magyar nemzeti oldal használja a jelenlegi magyarországi állapotokra, mivel valóban minden egyre rosszabb: romlik az életszinvonal, a közbiztonság, az egészségügyi szolgáltatás, és az erkölcs, fogy a magyarság, az igazságszolgáltatás a bűnösok jogait védi az áldozatok helyett, a kormányok nyakig vannak a korrupciós ügyekben, Magyarországot idegenek fölvásárolják és elözönlik, az elszakított területeken élő magyarok jogait folytonosan sértik és a magyar kormányok semmit nem tesznek értük, a külső veszélyek elhárításához még nincs megfelelő magyar haderő, és stb.

1997 - https://grannatik.wordpress.com/2013/10/28/uj-szavak-uj-jelentesek-1997-bol-laviro-szlalomozas-a-semmikinitol-a-macdonaldizalig-2/

9. "Na és?"
https://pestisracok.hu/horn-harcos-gyula-pufajkas-volt-vagott-lott-mint-bolond/
Horn maga, amikor pufajkás múltjáról kérdezték (1999 március), azzal vágott vissza, hogy "Na és?" Ezzel nagyjából mindent elárult jelleméről.

10. "Merjünk kicsik lenni!" (Kovács László volt külügyminiszter útbaigazítása a magyaroknak)
Természetesen, Kovács elvtárs tagadja, hogy ezt mondta volna 2002 júniusában, ő csak azt állította, hogy: minden ország akkor cselekszik helyesen, ha a saját méretének megfelelően viselkedik: ne akarjon se nagyobbnak, se kisebbnek látszani a valóságosnál. (https://24.hu/belfold/2012/06/28/kovacs-laszlo-eszembe-sincs-nacizni-orbant/). Tehát ezek szerint a magyaroknak el kell fogadni a trianoni csonkítást, és hogy a nagyhatalmak és ellenségeink igazságtalanul és erőszakkal kisebb méretre szabták nemzetünket és országunkat.

11. "A külpolitika sikerágazat"
https://magyarnarancs.hu/belpol/partprogramok_kulpolitika_valahogy_europaban-61992
Mondták Hornék... Ezek a "nagy sikerek": hála az ún. "alpszerződéseknek" és a szomszéd államokkal való rendkívül jó baráti kapcsolatoknak, ezek tovább zavartalanul folytathatják magyarellenes politikájukat, és igy beléphettünk a nekünk igen sok jót tevő EU-ba és NATO-ba.

12. "El lehet menni Magyarországról!"
https://velemenyvezer.blog.hu/2012/05/24/gyurcsany_utan_a_fidesz_uzeni_el_lehet_innen_menni

13. "Hazudtunk, elkurtuk"
"Elkúrtuk! Nem kicsit, nagyon! hazudtunk reggel, éjjel, meg este"
- Gyurcsány Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90sz%C3%B6di_besz%C3%A9d
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190917-tizenharom-eve-szivargott-ki-gyurcsany-oszodi-beszede

14. "Felvásároljuk Magyarországot"
2007. október 10-én jelentette ki Simon Peresz izraeli államfő egy tel-avivi gazdasági fórumon: Izrael felvásárolja Magyarországot.
Forrás: https://kuruc.info/r/2/102495/

15. Szekeres Imre: "nem lesz sorkatonaság"
2008, június 7-én, Szekeres Imre akkori honvédelmi miniszter kanadai látogatása alkalmával nemmel válaszolt az egyik helyi közösségi rádió műsorában arra a kérdésre, hogy lehetséges-e még a sorkatonaság visszaállítása. E válasz nem lehetett meglepő az akkori kormány képviselőjétől, és nagyon emlékeztet a Linder Béla 1918-as hadügyminiszter elhíresült kijelentésére, hogy "Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!". Az akkori magyar hadsereg leszerelésének köszönhetjük jelentős mértékben Trianont. A mostani elvtársak még mindig nem tanultak a múltból.

16. "ősmagyar szinkretizmus"
"Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet... ma az újpogányság szelleme is erősödik": https://konzervatorium.blog.hu/2009/09/21/az_egyhaz_elo_hitevel_osszhangban_a_katolikus_puspoki_konferencia_korlevele
Igen elgondolkodtató, hogy a magyarországi katolikus egyház vezetőségét nem az idegen szekták elszaporodása zavarja legjobban, hanem csak az ősmagyar "pogányság"...

17. "Két hét alatt rendet teszünk"
Tényleg, Pintér elvtárs? https://alfahir.hu/ket_het_alatt_rendet_teszunk

18. "Kalandvágy"
Orbán kalandvágynak látja a magyar fiatalok elvándorlását: https://www.youtube.com/watch?v=EfuXah2hbEE

19. "Magyarország jobban teljesít"
Valóban így van, ha ezt a teljesítményt úgy mérjük, hogy egyre több magyar erőforrást exportálunk, egyre több "rejtett erőforrást" termelünk, és egyre több idegen erőforrást importálunk.

20. "Rejtett erőforrás"
https://www.blikk.hu/aktualis/velemeny/tenyleg-rejtett-eroforras-e-a-hazai-ciganysag/serdlf9
https://kuruc.info/t/0/?K=%22Rejtett+er%F5forr%E1s%22
https://youtu.be/oX8SHw-0XpI

© HUNMAGYAR.ORG | Legutóbbi felújítás: 2021.06.27

Vissza